net geweest

beeld: Zilver-werk

2018

installatie in expo G/OUD

.

Als je de ervaringsinstallatie die ik naar aanleiding van mijn artist-in-residensy in een verzorgingshuis in Eindhoven heb gemaakt nog niet gezien hebt, dan kun je deze zomer in de herkansing!

Zilver-Werk heeft een aantal bijzondere social designprojecten rondom het ouder worden bij elkaar gebracht in de expositie G/OUD.

De expositie bestaat uit werk van alle tien kunstenaars die deelgenomen hebben aan het project Kunstblok, waarin de ontmoetingen tussen kunstenaars, designers en ouderen centraal hebben gestaan. Daarnaast zijn bijzondere projecten te zien waarin ontwerpers de confrontatie aangaan met dementie, alzheimer en de ouder wordende mens.

Ontroerend, soms ontluisterend maar zeker ook hoopvol. G/OUD is een expositie die aanzet tot reflectie en nadenken.

De expositie is te zien van 4 juli tot en met 6 oktober. De tentoonstellingsruimte van Yksi is geopend van woensdag t/m zaterdag
van 12 tot 17 uur.

Op 7 september is er een Special: een middagprogramma over kunst en social design in de ouderenzorg. Hier zal ik een presentatie geven en via een panel ook in gesprek gaan met het publiek.