het huis van proeven

Sandra Schouten is kunstenaar & procesproever.

Onder de naam het Huis van Proeven vertelt ze verhalen met voedsel. Ze vervreemdt alledaagse situaties door theatrale ingrepen en zintuiglijke (eet)ervaringen. Ze gebruikt voedsel, geur en je zintuigen om elkaar te ontmoeten, te delen, te verbinden en te herinneren. Haar werk daagt je uit om anders te kijken. Om bewust te ervaren, een stap naar verandering te kunnen maken, elkaar op andere manieren te leren kennen en om betekenisvol samen te kunnen zijn. Dit werkt even goed voor medewerkers van een organisatie/ teamleden, deelnemers aan een conferentie, bezoekers van een festival, als voor de meer kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals ouderen in verpleeghuizen, mensen met een psychiatrisch verleden, kinderen in een asielzoekerscentrum of gevangenen.

Haar werk beweegt zich in het gebied tussen social design, community art en foodart. Het voedsel is geen doel op zich, maar een middel tot interactie. De theatrale setting leidt tot een intense ervaring, nieuwe gesprekken en ontdekkingen…

In organisaties doet zij artistiek onderzoek dat leidt naar sociale interventies en geeft zij zintuiglijke reflecties op werkprocessen.

Sandra Schouten ontwikkelt haar projecten graag in coproductie of co-creatie met mensen vanuit verschillende disciplines, zowel in als buiten de kunstwereld. Ze heeft samenwerkingspartners in zorg en welzijn, onderwijs, de gemeente, het bedrijfsleven en particulieren.

het Huis van Proeven bestaat sinds 2001.