binnenkort

foto: Niek Pronk

2018/ 2019

Muzisch Onderzoek

.

In het onderwijsseizoen 2018/ 2019 maak ik deel uit van een landelijke Onderzoekswerkplaats waar alle deelnemers zowel actieonderzoek op de werkvloer doen als hun eigen artistiek onderzoek.

Ik werk als kunstenaar regelmatig in de zorg, zowel op de vloer met bewoners, cliënten en medewerkers als in organisaties waar ik onderzoek doe naar de invloed van het systeem op de mensen die erin werken en leven. Met enige regelmaat ervaar ik een afstand tussen mijn wereld als kunstenaar (waarin ruimte is voor vrijheid en experiment) en de wereld van de zorgprofessionals (die te maken hebben met tijdsdruk, regels en protocollen) waardoor we elkaar niet altijd kunnen begrijpen in de samenwerking.

Dit hoor ik ook terug bij collega’s van mij en in het zorgcircuit. Hoe mooi zou het kunnen zijn als we nauwer kunnen samenwerken en elkaar daardoor ook meer kunnen inspireren? Dus doe ik onderzoek naar werkwijzen om de afstand tussen de wereld van de kunst en de zorg te overbruggen. Wat brengt ons dichter bij elkaar? 

Met mensen die op verschillende posities en in verschillende deelgebieden van de zorg werkzaam zijn en ervaring hebben met kunstenaars in de zorg.

 

 

 

Samen onderzoeken we in en tijdens het werk hoe we dichter in elkaars wereld kunnen komen, wat daarin opvalt vanuit onze verschillende perspectieven en hoe we daar samen invloed op kunnen uitoefenen d.m.v. kleine interventies.

Dit doe ik door als kunstenaar een werkweek met de verschillende zorgprofessionals mee te werken.

Mijn artistieke onderzoek gaat over de  vraag: wanneer doe ik (n)iets?